Lọc theo:
Vay thế chấp tài sản là khoản vay mà một tổ chức tài chính cung cấp để giúp bạn mua một tài sản nào đó. Người đi vay sẽ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình đem thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với bên nhận thế chấp. Khoản vay này được hoàn trả dần theo thời gian thỏa thuận, thường kéo dài từ hơn 25 đến 30 năm.
Hình thức vay thế chấp thường được sử dụng trong việc mua nhà hoặc bất động sản đầu tư. Bạn không bắt buộc phải trả trước toàn bộ số tiền một lần. Các bên cho vay sẽ yêu cầu khoản đặt cọc 20% giá trị tài sản và khoản vay sẽ là 80% giá trị tài sản còn lại. Thậm chí, một số công ty có chính sách cho vay mua nhà chỉ yêu cầu bạn đặt đọc 10% và người mua sẽ có nghĩa vụ thanh toán Bảo hiểm Thế chấp của Bên cho vay. Người đi vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ hàng tuần, mỗi hai tuần hoặc hàng tháng, bao gồm cả nợ gốc và tiền lãi vay. Trong đó, nợ gốc là số tiền người đi vay mượn của bên cho vay để mua tài sản. Còn tiền lãi vay là chi phí của việc vay tiền.

Tên người cho vay cũng được liệt kê trên quyền sở hữu tài sản và quyền sở hữu tài sản này không được chuyển giao hoàn toàn cho người đi vay đến khi khoản vay được hoàn trả xong.

Có hai loại lãi suất vay mua nhà chính, bao gồm: lãi suất thả nổi và lãi suất cố định.

Trong đó, các khoản vay có lãi suất thả nổi thường đi kèm các chức năng bổ sung của khoản vay như: unlimited extra repayments (hoàn trả thêm tiền không giới hạn); redraw facility (chuyển thẳng vào khoản vay và rút ra khi cần); full interest offset (bù trừ toàn bộ lãi suất); và nếu lãi suất giảm, thì các khoản hoàn trả cũng giảm tương ứng.

Trong khi đó, các khoản vay lãi suất cố định mang đến cho bạn sự chắc chắn trong giai đoạn lãi suất không có biến động. Nhưng khi mặt bằng lãi suất giảm, người đi vay vẫn phải trả mức lãi suất cố định trong phần còn lại của thời hạn thỏa thuận. Người đi vay cần lưu ý rằng khi lãi suất tăng và nếu bạn muốn trả xong sớm trước thời gian thoả thuận thì bạn sẽ phải đóng một khoản phí phá vỡ hợp đồng gọi là break costs, việc hoàn trả bổ sung sẽ được thực hiện nếu bạn quyết định bán tài sản.

Trả cả Gốc và lãi (P&I)
Hình thức hoàn trả cả tiền gốc và lãi thường có lãi suất cao hơn vì tiền gốc đang được trả đồng thời và toàn bộ khoản vay đang được trả dần, nghĩa là bạn sẽ trả lãi ít hơn theo thời gian và trả hết khoản vay vào cuối kỳ hạn.

Chỉ trả lãi (IO)
Hình thức chỉ trả lãi có số tiền phải đóng hàng tháng thấp hơn vì không có khoản tiền gốc nào được trả. Khi thời hạn chỉ trả lãi kết thúc, tổng số tiền phải hoàn trả của bạn sẽ cao hơn do phải trả nợ gốc trong khoảng thời gian ngắn hơn còn lại. Các nhà đầu tư thường chỉ sử dụng hình thức này để đảm bảo họ tối đa hóa lợi ích khi khấu trừ thuế.

Lines of Credit (LOC)
Tổ chức tài chính cung cấp một hạn mức tín dụng cho phép người đi vay rút vốn khi cần tiền. Hình thức này thường có lãi suất cao hơn nhiều. Các doanh nghiệp thường sử dụng hình thức này để tăng cường sức mạnh cho dòng tiền.

Tài khoản bù trừ được liên kết giữa tài khoản giao dịch và khoản vay mua nhà với mục đích giảm lãi suất cho khoản vay mua nhà. Tài khoản bù trừ toàn bộ có nghĩa là lãi vay mua nhà chỉ được tính trên số dư ròng (bằng số dư tài khoản vay mua nhà trừ đi số dư tài khoản giao dịch). Tổng số tiền gốc và lãi phải trả vẫn sẽ giữa nguyên, nhưng trong đó tiền lãi sẽ ít đi, số tiền gốc được trả nhiều hơn nên thời gian trả xong nợ nhanh hơn.
Lenders Mortgage Insurance – Bảo hiểm Thế chấp cho Người cho vay là bảo hiểm mà người cho vay sử dụng để bảo vệ mình khỏi rủi ro do người đi vay thường có nhu cầu vay hơn 80% giá trị tài sản. Bảo hiểm sẽ chi trả cho người cho vay nếu người vay tiền không thể trả nợ. Có hai cách để không phải đóng khoản bảo hiểm này: có tiền ký quỹ 20% giá trị tài sản hoặc khoản cầm cố từ gia đình, người bảo lãnh.
Vốn chủ sở hữu được tính bằng cách lấy giá trị tài sản trừ đi số dư của khoản vay hiện tại được bảo đảm bằng tài sản đó. Vốn chủ sở hữu có thể được tiếp cận trong nhiều trường hợp, chẳng hạn mua thêm tài sản, đầu tư cổ phiếu, du lịch hoặc tiêu dùng như mua ô tô, thuyền…

Việc vay thêm để tiếp cận vốn chủ sở này hữu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chi phí sinh hoạt, thu nhập, số tiền nợ và lịch sử trả nợ. Lúc đó LMI (Bảo hiểm Thế chấp cho Người cho vay) có thể được yêu cầu tùy thuộc vào số tiền bạn muốn vay.

Redraw là một chức năng của tài khoản vay cho phép bạn chuyển tiền thẳng vào tài khoản vay, và rút ra khi cần. Redraw sẽ yêu cầu một khoản hoàn trả thêm và chỉ khả dụng đối với một số tài khoản vay mua nhà, thường là một phần của “gói vay mua nhà”. Khoản redraw là sự khác biệt giữa số dư hiện tại và số dư trước khi trả thêm.
Hầu hết các công ty cho vay lớn đều cung cấp các gói cho vay mua nhà và dịch vụ kết hợp với khoản vay mua nhà của bạn. Chúng thường bao gồm thế chấp, tài khoản bù trừ, tài khoản tiết kiệm và giao dịch, thẻ tín dụng và các khoản chiết khấu khác. Mọi người thường chọn gói vay mua nhà vì nó mang lại cho người đi vay một khoản chiết khấu trên các mức lãi suất cố định và biến đổi.
Giá trị của của một người môi giới giỏi là giúp bạn tìm được người cho vay tốt phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình. Các nhà môi giới của Lafin Group có kiến thức chuyên sâu về các hình thức giao dịch, yêu cầu cho vay và ưu thế của từng công ty tài chính. Chúng tôi ưu tiên thấu hiểu nhu cầu và mục tiêu của bạn, thương lượng với bên cho vay tốt nhất và đưa ra cho bạn lựa chọn phù hợp.