Lọc theo:
Vay thế chấp tài sản là khoản vay mà một tổ chức tài chính cung cấp để giúp bạn mua một tài sản nào đó. Người đi vay sẽ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình đem thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với bên nhận thế chấp. Khoản vay này được hoàn trả dần theo thời gian thỏa thuận, thường kéo dài từ hơn 25 đến 30 năm.
Giá trị của của một người môi giới giỏi là giúp bạn tìm được người cho vay tốt phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình. Các nhà môi giới của Lafin Group có kiến thức chuyên sâu về các hình thức giao dịch, yêu cầu cho vay và ưu thế của từng công ty tài chính. Chúng tôi ưu tiên thấu hiểu nhu cầu và mục tiêu của bạn, thương lượng với bên cho vay tốt nhất và đưa ra cho bạn lựa chọn phù hợp.